MAVA
NL | EN | FR

Ruimtelijke ordening - Planologische begeleiding

Ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, sectorale BPA's, deelstudies, strategische projecten, ... in elke gemeente is er wel een planningsproces lopende. Wanneer uw bedrijfsterrein onderdeel uitmaakt van één van deze planningsprocessen is het vaak geen eenvoudige zaak om door de specifieke begrippen en procedures de juiste weg naar inspraak te vinden.
Wanneer u geconfronteerd wordt met een bepaald planningsproces kan MAVA u bijstaan met een grondige analyse en uiteenzetting van de gevolgen voor uw firma. Zo kan op het gepaste moment en met kennis van zaken gereageerd worden zodat uw bedrijfsbelangen optimaal gevrijwaard worden.

Wanneer blijkt dat uw bedrijf zonevreemd gelegen is of zonevreemd wordt door de geplande uitbreidingen zal er gezocht worden naar een creatieve en op maat gesneden oplossing. Het is evident dat wondermiddelen niet bestaan. Zonevreemde functiewijzigingen, planologisch attest, sectorale RUP's of BPA's, vergunningsaanvragen buiten de geëigende bestemmingszone, … in dit pakket aan mogelijkheden zoeken we met onze klant naar het beste resultaat. U mag erop vertrouwen dat voor bijna elke zonevreemdheidssituatie een oplossing voorhanden is!
© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData