MAVA
NL | EN | FR

Bodem - Uitvoering

Een onderzoek start met het nagaan van de historiek van het terrein. Dit heeft tot doel de activiteiten die op het terrein hebben plaatsgehad en die een mogelijke risico op bodemverontreiniging inhouden in kaart te brengen. Op basis van de risicolocaties wordt door een gerichte staalname een eerste beeld gekregen van de eventuele aanwezigheid van een verontreiniging op het terrein, zowel in de bodem als het grondwater. Indien hierbij een vervuiling wordt vastgesteld die een risico kan inhouden (mogelijk gekoppeld aan saneringsnormen), is het veelal aangewezen om dat een meer uitgebreid onderzoek uit te voeren (beschrijvend/nader bodemonderzoek). Doel hiervan is het zo goed mogelijk in kaart brengen van de verontreiniging (zowel horizontaal als verticaal). Daarna wordt, mee aan de hand van risico- en verspreidingsmodellen, beslist of een verdere sanering noodzakelijk is.

Als sanering noodzakelijk is, wordt er een bodemsaneringsproject opgemaakt waarin in hoofdzaak de manier van saneren wordt vastgelegd. Hierbij worden de mogelijkheden (ook economisch) van verschillende (in- en ex-situ) technieken ten opzicht van elkaar afgewogen. Voor complexe problemen kan een piloot-studie worden ontworpen en geïmplementeerd.

Tot slot kan dan de eigenlijke bodemsanering, steeds onder begeleiding van onze deskundigen, aanvatten. Ook na de sanering dient in vele gevallen nog een nazorg te gebeuren waarbij een beperkte periodieke opvolging noodzakelijk is.

Dit hele proces, gaande van het uitvoeren van een bodemonderzoek tot het coördineren van de volledige sanering, wordt door MAVA uitgevoerd. Mede dankzij de inzet van een eigen boorteam met gespecialiseerde apparatuur, zijn flexibiliteit en stipte uitvoeringstermijnen gegarandeerd.

Op eenvoudig verzoek kijken wij voor u na of ook u de verplichting heeft een bodemonderzoek te laten uitvoeren volgens de lokaal vigerende wetgeving en kunnen u hiervoor vrijblijvend een offerte opmaken. Aarzel niet onze experten hiervoor te contacteren.
© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData