MAVA
NL | EN | FR

Milieuadministratie - Milieucoördinator

Sinds 1995 is het Vlaams decreet rond de bedrijfsinterne milieuzorg van kracht. Eén van de belangrijke gevolgen hiervan is dat een groot aantal bedrijven - op enkele uitzonderingen na alle klasse 1 bedrijven - een milieucoördinator moet aanstellen.

De taken die de wet aan de milieucoördinator toebedeelt, zijn omvangrijk:
  • bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten
  • toezien op de naleving van de milieuwetgeving, bijvoorbeeld door regelmatige doorlichting en controle van de relevante bedrijfsprocessen.
  • instaan voor de emissiemetingen
  • bijhouden van het afvalstoffenregister en zorgen voor de afvalstoffenmelding; voorstellen tot afvalpreventie
  • bijdragen tot interne en externe communicatie op het vlak van milieu
  • advies naar relevante milieu-investeringen
  • opmaken van het milieujaarverslag
Belangrijk is ook dat de milieucoördinator in hoofde aansprakelijk is voor de correcte uitvoering van zijn/haar taken en dat hij/zij verplicht is een permante bijscholing te volgen. Zowel naar inhoud als naar verantwoordelijkheid mag de functie van milieucoördinator niet onderschat worden. Externe bijstand kan hier een grote bekommernis wegnemen.

Hierbij kunnen wij u een volledige service aanbieden. Dit kan gaan van het begeleiden van de interne milieucoördinator (in dienst van het bedrijf) waarbij gekozen wordt voor een samenwerking met een meer adviserende rol, tot het volledig overnemen van de taken van de milieucoördinator, eventueel inclusief de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid. Hierbij treden wij voor u op als extern milieucoördinator.

De bedoeling is samen een engagement op langere termijn aan te gaan waarbij op milieuvlak periodiek een doorlichting van uw bedrijf wordt gehouden. Denken we hierbij zeker aan de vergunningstoestand, de milieuvergunningsvoorwaarden, afval(preventie), emissies, stedenbouwkundige aspecten, enz. Ook de jaarlijkse verplichtingen worden voor u opgemaakt (afvalstoffenmelding, waterheffing, grondwaterwinning, milieujaarverslag, …). Tijdens de periodieke plaatsbezoeken worden de aandachtspunten met u besproken waarbij mogelijke oplossingen worden aangereikt rekening houdend met uw specifieke situatie en mogelijkheden. U wist het al: maatwerk dus.


© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData