MAVA
NL | EN | FR

Diensten - Controle tankopslagplaatsen

Gezien het risico op bodemverontreiniging is de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in onder- of bovengrondse tanks meer en meer gekoppeld aan strikte voorwaarden. Een grondige en periodieke controle van de tanks is essentieel om een probleemloze exploitatie te garanderen.

Onze experts hebben inmiddels duizenden tanks op lekdichtheid gecontroleerd.

De bedoeling is om vroegtijdig lekken te kunnen opsporen om zo de eventuele verontreiniging zo beperkt mogelijk te houden. Bij grotere lekken bestaat immers de kans dat moet gesaneerd worden, wat meestal een dure aangelegenheid is.

De test zelf is eenvoudig. Door middel van een onderdruk en twee in de tank geplaatste ultrasone sensoren (één boven en één in de vloeistof) kunnen de kleinste lekken in de tanks worden gedetecteerd.

Ook andere detectiemethoden kunnen worden toegepast (bijv. een overdruktest), vooral afhankelijk van de toegankelijkheid van de tank. Voor bovengrondse tanks is de controle beperkter en is een lekdichtheidstest niet nodig. Na een dergelijke controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd en wordt de tank "gemerkt", zodat de leverancier een duidelijke indicatie heeft van de toestand van de tank alvorens deze bij te vullen.

Voor de controle van stookolietanks werkt MAVA samen met een aantal stookolieverdelers om hun cliënteel deze dienst aan te bieden. Ondertussen werden reeds duizenden tanks gecontroleerd en overvulbeveiligingen geplaatst door onze speciaal hiertoe opgeleide mensen. Eveneens wordt de klant ruim op voorhand gecontacteerd wanneer een opvolgingscontrole zich aandient.

Prijzen en bestellen: klik hier
© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData