MAVA
NL | EN | FR

Diensten - Bodem

In gans Europa komt de problematiek van bodemverontreiniging meer en meer op de voorgrond. Een aantal regio's heeft hiervoor al geruime tijd een wetgevend kader voor opgesteld. In veel gevallen vertrekt deze vanuit de doelstelling om enerzijds de risico's van historische bodemverontreiniging te wijten aan meer dan 100 jaar industriële activiteit te indentificeren en te evalueren, en om anderzijds bijkomende bodemverontreiniging te vermijden.

MAVA heeft uitgesproken expertise opgebouwd in dit domein, gaande van de vaststelling en het in kaart brengen van een verontreiniging, het evalueren van de risico's en de noodzaak tot sanering, tot het ontwerpen van saneringsprojecten en de coördinatie van de uitvoering ervan.

O.a. de volgende diensten worden aangeboden:

  • onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging
  • karakterisatie van verontreinigde terreinen
  • risicostudies
  • ontwerp en implementatie van pilootsaneringen
  • coördinatie en begeleiding van saneringswerken
  • geohydrologische studies en grondwater modellering
  • brownfieldontwikkeling© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData