MAVA
NL | EN | FR

Home


Voor onze actuele dienstverlening verwijzen we u graag door naar de website van Witteveen+Bos.Welkom
MAVA heeft uitgebreide expertise in huis op alle aspecten van het "milieugebeuren" en kan zo een volledig geïntegreerd dienstenpakket aanbieden: van het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag tot het begeleiden van de sanering van vervuilde (bedrijfs)terreinen.
Uiteraard is dit maatwerk, waarbij steeds gestreefd wordt naar duurzame oplossingen waarbij bedrijfseconomische overwegingen samengaan met een eerlijk respect voor de leefomgeving. Dit maatwerk - niet meer, niet minder - leveren wij u graag.


Bodem
Bodem
Vaststelling en het in kaart brengen van een bodemverontreiniging, het evalueren van de risico's en de noodzaak tot sanering, het ontwerpen van saneringsprojecten en de coördinatie van de uitvoering ervan.

Lucht
Lucht
Luchtemissies en -verontreiniging: metingen en impact.

Water
Water
De aandacht voor een optimaal waterbeheer.

Milieuadministratie
Milieuadministratie
Het begeleiden van bedrijven voor alle aspecten van milieuvergunningen, milieuadministratie, milieujuridische aangelegenheden, milieuaudits, etc.

Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening
Stedenbouw en ruimtelijke ordening: steeds meer van belang bij de vestiging, uitbreiding of het behoud van een bedrijf.

Controle tankopslagplaatsen
Controle tankopslagplaatsen
Lekdichtheid en conformiteit van opslagtanks: essentieel om het risico op bodemverontreiniging te minimaliseren.
Nieuws

MAVA AES en Witteveen+Bos bundelen krachten


Lees het volledige persbericht...

MAVA ontwikkelde EnISSA (Enhanced In-Situ Soil Analysis), die een verbeterde " Membrane interphase probe (MIP)" is met detectiegrenzen op ppb niveau en een chemische karakterisatie van de vluchtige stoffen.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: www.EnISSA.com - info@EnISSA.com

© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData